Vinnere av Johannes H. Bergs minnepris

Prisvinner 2023
Nye NOVA 

Johannes H. Bergs minnepris for 2023 tildeles Nye NOVA.

Nye NOVA er et nettsted for science fiction, fantasy og skrekk som ønsker å ta opp arven etter NOVA – Norges lengstlevende sf-tidsskrift, som utkom i årene 1971-1979.

Nye NOVA er ment å være et forum for ny norskskrevet fantastisk litteratur – og for å ivareta sjangerens norske røtter. Nettstedet utgir både ny og gammel fabelprosa, og gir dermed ferske og etablerte forfattere en kanal til å nå ut til lesere.

Dessuten publiserer de sakprosaartikler, nye oversettelser, presentasjoner av viktige forfatterskap og rapporter fra science fiction-kongresser. Nye NOVA skriver med god og historisk forankring i norsk fandom. Nettstedet har allerede knyttet til seg en rekke bidragsytere. Og gjennom å publisere flere skandinaviske forfattere, styrker de også tilknytningen til resten av Nordens fandom.

Nye NOVA ble startet av Bjarne Benjaminsen og Cato Pellegrini i slutten av 2022 og har på kort tid rukket å gjøre seg bemerket. Tildelingen av minneprisen er en anerkjennelse av viktigheten av nettstedet og hva utgiverne har oppnådd hittil – og et håp om at Nye NOVA utvikler seg videre og blir stadig bedre og mer lest i årene som kommer.

Gå til Nye NOVA

 


Prisvinner 2022
Ingen pris utdelt 


Prisvinner 2021
Spillklubben Ares 
Siden oppstarten i 1981 har spillklubben Ares vært et samlingspunkt for alle spillinteresserte, som ønsker å møte likesinnede for å spille brettspill, rollespill eller miniatyrspill. Det har hele tiden vært et dynamisk sentrum og kontinuitetsbærer i dette miljøet i Norge. 


Prisvinner 2020
Science fiction-samlingen ved Realfagsbiblioteket, UiO 
Vinneren av Johannes H. Bergs minnepris for 2020 er Science Fiction-samlingen ved Realfagsbiblioteket her på UiO. Prisen ble utdelt på et arrangement på Blindern 24. september 2020.

Science fiction-gruppen ved biblioteket har bygget opp en imponerende samling av science fiction-litteratur og sekundærlitteratur, til stor glede for publikum i og utenfor universitetet. Ikke minst er biblioteket begynt å bli en viktig ressurs for science fiction som akademisk fagfelt, noe som er i vekst ikke bare ved UiO men i hele Norden.

Science fiction-gruppen gjennomfører selv eller i samarbeid med andre deler av Realfagsbiblioteket arrangementer og tiltak i skjæringspunktet mellom vitenskap og fiksjon, der begge deler belyser hverandre. I tillegg er man vertskap for andre som arrangerer møter, foredrag, debatter, filmvisninger, kongresser og andre sosiale tilstelninger sentrert rundt science fiction som er åpne for studenter eller for alle interesserte.

Dette betyr at samlingen ikke bare finnes, men at den er et åpent og dynamisk sentrum for å promotere science fiction som alvor og lek. Det beste er kanskje at samlingen er i stadig utvikling og at minneprisen ikke bare vil gjelde det man har oppnådd frem til nå, men forhåpentligvis være en liten del av inspirasjonen til å stå på i fremtiden også.

 

Prisvinner 2019
Bodhisattva Chattopadhyay 
for sin innsats for science fiction som akademisk disiplin i Norge.


Prisvinner 2018
Facebookgruppen Fantasy og science fiction-bøker 
v/ Rita Øgle Backe og Kristin Granlien
Johannes H. Bergs minnepris for 2018 tildeles facebookgruppen Fantasy og science fiction-bøker v/ Rita Øgle Backe og Kristin Granlien. Denne gruppen, som nå har over 2000 medlemmer, har på få år utviklet seg til å bli det viktigste møtestedet i Norge for fans av fantasy- og science fiction-litteratur.

Ikke bare fremmer gruppen denne type litteratur, folk blir værende og promoterer den og litteraturen videre fordi gruppen drives seriøst og alle nye mottas med glede. Dette er et sted der nye og gamle lesere kan dele sine erfaringer, lansere ideer og hjelpe hverandre med spørsmål, synspunkter og anbefalinger. Det er såpass mange medlemmer at det nesten alltid er ulike og uventede perspektiver i diskusjonene. Dette gjør dem interessante og øker folks glede over og utbytte av fantasy og science fiction.

Derfor får hele gruppen prisen. Men den driver ikke seg selv, og en vesentlig grunn til at gruppen fungerer så godt er at administratorene, med Rita Øgle Backe og Kristin Granlien i spissen, gjør en kjempeinnsats for å invitere til både seriøse og tullete diskusjoner, passe på at fokus for gruppen ikke svekkes og for å ta vare på medlemmene.


Prisvinner 2017
Torstein Bugge Høverstad
Torstein Bugge Høverstad har i flere tiår vært den ledende oversetteren av fantastisk litteratur til norsk, og har en svært omfangsrik produksjon preget av grundighet, oppfinnsomhet og høy kvalitet. Han har blant mye annet oversatt Tolkiens Ringenes Herre, J.K. Rowlings Harry Potter-bøker og Frank Herberts Sand. Høverstad er også en villig og velkommen deltager på kongresser og i andre fanniske sammenhenger.


Prisvinner 2016
Fabelprosalauget
Fabelprosalauget er en organisasjon som samler norske fabelprosaforfattere for å ivareta felles interesser, støtte og utvikle hverandre og dessuten arbeide for å fremme fabelprosa som litteraturform i Norge. Det har vært en voldsom oppblomstring av utgivelser av science fiction- og fantasi i Norge de siste årene, og stadig nye forfattere har etablert seg innen sjangeren. Innsatsen til Fabelprosalauget har betydd mye for dette.


Prisvinner 2015
Per G. Hvidsten
Per G. Hvidsten har helt siden 1950-tallet vært en aktiv fan av science fiction og tegneserier og har betydd mye for etableringen og fremveksten av dette i Norge. Som skribent, tegner, redaktør, oversetter, entusiast og i mange år et av de sosiale midtpunktene i norske fan-miljøer har han gjort en uvurderlig innsats for å fremme science fiction-litteraturen og tegneserier og introdusere folk til dette.


Prisvinner 2014
Anette Lauen Borg
Johannes H. Bergs minnepris for 2014 tildeles Anette Lauen Borg
Anette Lauen Borg er aktiv i et usedvanlig bredt spekter av Johannes H. Bergs interessefelter.

Hun er kanskje mest kjent for sitt engasjement i draktfandom, som hun har bragt med seg inn i mange sammenhenger i SF-, fantasy, medie- og spillfandom. Hun er sentral i Arthedain, Norges Tolkien-forening og dets tidsskrift Angerthas. Hun har vært med i styret i studentenes science fiction-forening Aniara, var engasjert i Shadowcon og har også vært med i kongresskomiteer for litterære SF-kongresser. De siste årene er hun blitt stadig mer engasjert i den voksende fandommen rundt steampunk. Hun er også en fin ambassadør for Norge i internasjonal fandom og bringer impulser med seg tilbake for å berike og utvikle miljøet her.

I de sammenhengene Anette deltar er hun engasjert, ryddig og oppfinnsom, og alltid villig til å trå til når noe må gjøres. Det er få som er like bredt engasjert og har bidratt så positivt innenfor så mange grener av fandom.


Prisvinner 2013
Inge Carlén
Johannes H. Bergs minnepris for 2013 tildeles Inge Carlén. 
Inge Carlén var på midten av 1990–tallet drivkraften bak opprettelsen av SF–medieforeningen og –kongressen The Shadow Project / ShadowCon, som han i mange år var leder for. Hans viktigste innsats i fandom er imidlertid knyttet til Hyperion, den landsomfattende interesseorganisasjonen for fantastiske fritidsinteresser. Inge Carlén var en av initiativtagerne til organisasjonen, sammen med bl.a. Johannes H. Berg, og var dens første leder, i årene 2002 til 2006. I de senere årene har han vært leder for spillkongressen Arcon. Inge Carlén har i tyve år vært en av de sentrale skikkelsene i norsk fandom. Han har tenkt stort og langsiktig og fått til mye. Ved sitt organisatoriske arbeid har Inge Carlén lagt grunnlaget for at veldig mange mennesker har kommet i kontakt med og blitt aktive i fanniske aktiviteter i Johannes H. Bergs ånd.


Prisvinner 2012
Matthijs Holter
Johannes H. Bergs minnepris for 2012 tildeles Matthijs Holter.
Matthijs Holter har i mange år vært en sentral foregangsmann for rollespill i Norge og Norden. Han har bidratt tungt med å utvikle avantgardistiske rollespill og rollespillpoesier på høyt nivå. I tillegg har han gjort en formidabel innsats for å legge til rette for at andre spillskapere skal kunne utvikle seg, blant annet gjennom Holmcon og Spillskaperlaget. Også Matthijs’ innsats som redaktør i magasinene Imagonem og Playground har bidratt til dette, ved siden av at de var viktige organer for å promotere rollespill generelt.
Det er få som har gjort så mye for rollespillenes posisjon i Norge som det Mathijs Holter har gjort.


Prisvinner 2011
Fred Førde
Johannes H. Bergs minnepris for 2011 tildeles Fred Førde.
Fred Førde har gjennom mange år gjort en stor innsats for simuleringsspillmiljøet i Norge. Han har blant annet vært leder av foreningen Ares og ikke minst har han utmerket seg som mangeårig leder av arrangementskomiteen for spillkongressen Arcon, som er det sentrale pulsslaget i det norske simuleringsspillmiljøet. Han har tatt på seg langvarige og tidkrevende oppgaver, og med sin arbeidsinnsats, sitt brede kjennskap til spill og sitt blide og tålmodige vesen har han bidratt på en utmerket måte til norsk spillfandom.


Prisvinner 2010
Styret i Aniara – studentenes science fiction–forening
Johannes H. Bergs minnepris for 2010 er tildelt styret i Aniara – studentenes science fiction forening.
Aniara – studentenes science fiction forening – har stolte tradisjoner som det sentrale miljøet innen norsk science fiction fandom. Foreningen har vært en sentral drivkraft i promoteringen av science fiction som litteratursjanger, og har dessuten bidratt til oppblomstringen for fandom innen andre relaterte områder som science fiction på film, spillfandom og Tolkien-fandom.
I lang tid slet imidlertid Aniara med forgubbing og minskende aktivitet. Men et nytt styre med Leif Thomas Thorsen i spissen har de siste årene gjort en stor innsats for å revitalisere foreningen og på nytt forankre den i studentmiljøet i Oslo.


Prisvinner 2009:
Skedsmokorset spillforening (SKSF) 
Johannes H. Bergs minnepris for 2009 er tildelt Skedsmokorset Spillforening.
SKSF, som ble stiftet i 2001, har helt siden oppstarten vært et friskt pust for simuleringsspill-hobbyen i Norge. Foreningen samler mange og stadig nye medlemmer, og er preget av et aktivt, utviklende og hyggelig sosialt miljø der flere drar lasset for å få foreningen til å fungere godt. SKSF sprer glede over og interesse for simuleringsspill i sitt nærmiljø. Etterhvert har medlemmer derfra også tatt et bredere ansvar i spillmiljøet i Norge. SKSF er et flott eksempel på hva man kan få til med målrettet og entusiastisk frivillig innsats rundt en aktivitet deltagerne er glad i.


Prisvinner 2008:
Hans S. Tømmerholt 
Johannes H. Bergs minnepris for 2008 ble tildelt Hans S. Tømmerholt. Prisoverrekkelsen skjedde på den årlige Johannes H. Berg–middagen, som ble avholdt 27. september.
Hans S. Tømmerholt ble tildelt Johannes H. Bergs minnepris for 2008 for sitt arbeid med TSP (The Shadow Project) og Oslo science fiction-festival. (OSFF). Han har nedlagt en betydelig og vellykket organisatorisk innsats i disse og andre prosjekter. Hans er arbeidsom, hjelpsom og nysgjerrig, og er opptatt av at medfans skal trives og fungere når man jobber sammen. Dette sammen med hans vennlighet og avslappede fanniske holdning har gjort ham til en viktig brobygger mellom ulike miljøer, og til en av de sentrale yngre science fiction-fans i Norge.


Prisvinner 2007:
Eilev Groven Myhren 
Johannes H. Bergs minnepris ble delt ut for annen gang i 2007. Prisen ble gitt til Eilev Groven Myhren for «Ringdrotten», en oversettelse til nynorsk og norske dialekter av J.R.R. Tolkiens «The Lord of the Rings». Prosjektet er preget av kjærlighet til språk og til Tolkien, begge fenomener innenfor Johannes’ interesseområder. Arbeidet hadde et fannisk preg, noe en entusiast gjorde på eget initiativ og av egen interesse. Myhren har underveis hatt god kontakt med Tolkien-fanmiljøet, og vært ivrig til å dele sine erfaringer og interesser. Prisoverrekkelsen skjedde på den årlige Johannes H. Berg–middagen, som ble avholdt 6. oktober.


Prisvinner 2006:
Martin Bull Gudmundsen
Martin Bull Gudmundsen fikk Johannes H. Bergs minnepris første gang den ble utdelt, i 2006. Martin har vært svært tilstede og aktiv både i spillfandom og science fiction-fandom. Han er dessuten antagelig den mest vellykkede ambassadøren som disse hobbyene noen gang har hatt i Norge, og på en glimrende måte formidlet fannisk livsstil og glede til et bredt publikum.(Tilbake til forsiden)