torsdag 24. september 2020

Minneprisen 2020 til Science fiction-samlingen ved Realfagsbiblioteket, UiO

Vinneren av Johannes H. Bergs minnepris for 2020 er Science Fiction-samlingen ved Realfagsbiblioteket her på UiO. Prisen ble utdelt på et arrangement på Blindern 24. september 2020.

Science fiction-gruppen ved biblioteket har bygget opp en imponerende samling av science fiction-litteratur og sekundærlitteratur, til stor glede for publikum i og utenfor universitetet. Ikke minst er biblioteket begynt å bli en viktig ressurs for science fiction som akademisk fagfelt, noe som er i vekst ikke bare ved UiO men i hele Norden.

Science fiction-gruppen gjennomfører selv eller i samarbeid med andre deler av Realfagsbiblioteket arrangementer og tiltak i skjæringspunktet mellom vitenskap og fiksjon, der begge deler belyser hverandre. I tillegg er man vertskap for andre som arrangerer møter, foredrag, debatter, filmvisninger, kongresser og andre sosiale tilstelninger sentrert rundt science fiction som er åpne for studenter eller for alle interesserte.

Dette betyr at samlingen ikke bare finnes, men at den er et åpent og dynamisk sentrum for å promotere science fiction som alvor og lek. Det beste er kanskje at samlingen er i stadig utvikling og at minneprisen ikke bare vil gjelde det man har oppnådd frem til nå, men forhåpentligvis være en liten del av inspirasjonen til å stå på i fremtiden også.

----------

Minnefondet gratulerer Science fiction-gruppen og Realfagsbiblioteket med prisen. Vi er glade for at de finnes og ser frem til alle de gode tingene dere skal gjøre i årene som kommer

 

søndag 6. september 2020

Hvem bør få Johannes H. Bergs minnepris – og hvordan skal vi feire utdelingen? (Frist for forslag er 16. september)

 Johannes H. Berg var i flere tiår frem til sin død i 2004 den sentrale drivkraften i science fiction-, fantasy- og spillfandom i Norge. Hvert år deles det ut en minnepris i Johannes H. Bergs navn til en person, gruppe, enhet e.l. som har gjort noe spesielt over lang eller kort tid for å føre ånden etter Johannes videre.

Hvem bør få prisen i 2020?

Styret i Johannes H. Bergs minnefond mottar gjerne forslag (helst med en begrunnelse – den behøver ikke være så lang). Fristen for å sende inn forslag er onsdag 16. september. Forslag kan sendes til androlf |æt| gmail |punkt| com, der man også kan sende spørsmål om dere lurer på noe rundt prisen eller minnefondet.

Hvordan skal prisen deles ut?

Vi er også takknemlige for ideer til hvordan prisen bør deles ut. Den tradisjonelle middagen? En liten SF-kongress? Et digitalt opplegg? Har du forslag så si ifra. Også om du kunne tenke deg å bidra med noe i denne forbindelse.


I 2019 ble prisen tildelt Bodhisattva Chattopadhyay for sin innsats for science fiction som akademisk disiplin i Norge.