søndag 6. september 2020

Hvem bør få Johannes H. Bergs minnepris – og hvordan skal vi feire utdelingen? (Frist for forslag er 16. september)

 Johannes H. Berg var i flere tiår frem til sin død i 2004 den sentrale drivkraften i science fiction-, fantasy- og spillfandom i Norge. Hvert år deles det ut en minnepris i Johannes H. Bergs navn til en person, gruppe, enhet e.l. som har gjort noe spesielt over lang eller kort tid for å føre ånden etter Johannes videre.

Hvem bør få prisen i 2020?

Styret i Johannes H. Bergs minnefond mottar gjerne forslag (helst med en begrunnelse – den behøver ikke være så lang). Fristen for å sende inn forslag er onsdag 16. september. Forslag kan sendes til androlf |æt| gmail |punkt| com, der man også kan sende spørsmål om dere lurer på noe rundt prisen eller minnefondet.

Hvordan skal prisen deles ut?

Vi er også takknemlige for ideer til hvordan prisen bør deles ut. Den tradisjonelle middagen? En liten SF-kongress? Et digitalt opplegg? Har du forslag så si ifra. Også om du kunne tenke deg å bidra med noe i denne forbindelse.


I 2019 ble prisen tildelt Bodhisattva Chattopadhyay for sin innsats for science fiction som akademisk disiplin i Norge.