onsdag 30. august 2023

Har du forslag til hvem som bør få minneprisen for 2023?

 Johannes H. Berg var i flere tiår frem til sin død i 2004 den sentrale drivkraften i science fiction-, fantasy- og spillfandom i Norge. Hvert år deles det ut en minnepris i Johannes H. Bergs navn til en person, gruppe, enhet e.l. som har gjort noe spesielt over lang eller kort tid for å føre ånden etter Johannes videre.

Hvem bør få prisen i 2023?

Fristen for å sende inn forslag er 4. september.  Forslag kan sendes til androlf |æt| gmail |punkt| com, der man også kan sende spørsmål om du lurer på noe rundt prisen eller minnefondet.